Jak zamówić?


Po akceptacji przedstawionych kosztów następnym krokiem jest pomiar. Przed wyjazdem projektanta na pomiar wpłacana jest zaliczka w wysokości 3% wartości zamawianych mebli.

Na podstawie pomiaru wykonywany jest techniczny projekt mebli kuchennych i niezbędnych instalacji. Po ustaleniu wszystkich szczegółów podpisujemy umowę w której wartość zamówienia jest pomniejszona o kwotę zaliczki.

Płatność w trzech ratach. Pierwsza wpłata 30% po podpisaniu umowy. Druga 7 dni przed montażem w kwocie 60%, przed wpłatą drugiej raty jest możliwość obejrzenia mebli w zakładzie.

Trzecia końcowa wpłata 10% po dostarczeniu i montażu mebli kuchennych. Zaliczki na sprzęt AGD pobieramy w dwóch ratach po 50%.